Deze website is analoog aan de huidige internet-standaarden ontwikkeld, zoals die gedefinieerd zijn door het World Wide Web Consortium. Daarmee voldoet deze website geheel aan de W3C HTML v4.01 specificatie en aan de W3C CSS v1 specificatie. Dit betekent dat deze website juist weergegeven zal worden in alle grafische browsers die voornoemde standaarden ook ondersteunen.

Valid HTML v4.01 Transitional   Valid CSS v1