Wat is een telemutatie?

Onder een telemutatie wordt verstaan het op afstand wijzigen van uw configuratie.

Wat is een storing?

Faciliteiten die voorheen prima gefunctioneerd hebben, maar nu ineens niet meer, zonder dat er een recente wijziging heeft plaatsgevonden in uw configuratie.

Wat kost een telemutatie?

Voor een telemutatie wordt een starttarief van € 20,- + € 22,50 per module van 10 minuten berekend. Afhankelijk van het service contract heeft u recht op vrije modules of een korting op de moduleprijs. Voor meer informatie betreffende contracten kunt u contact opnemen met onze gebruiksservice via het telefoonnummer 0900-2020537 (keuze 3).

Kan ik mijn telefooncentrale (extern) doorschakelen?

Ja, dit is afhankelijk van de programmering van uw telefooncentrale en de beschikbaarheid van voldoende (vrije) netlijnen.

Ik heb een storing aan mijn telefooncentrale, wat nu?

Storingen kunt u 24 uur per dag melden via het telefoonnummer 0800-0403 (keuze 3).

Ik heb een (vervangend) DECT-toestel ontvangen maar deze werkt nog niet.

Dat klopt, deze dient dan nog aangemeld te worden in de telefooncentrale. Voor het aanmelden wordt een starttarief van € 20,- + € 22,50 per module van 10 minuten berekend. Afhankelijk van het service contract heeft u recht op vrije modules of een korting op de moduleprijs.

De tijd op de telefooncentrale verandert niet naar zomer/wintertijd.

Dit wordt automatisch aangepast bij een volgend gesprek, indien dit niet gebeurt kunt u dit zelf aanpassen via het hoofdtoestel, of ervoor kiezen dit door een serviceengineer op afstand laten verzorgen.

Kan ik de beltoon van mijn toestel wijzigen?

Ja, via de handleiding van uw toestel. Mocht dit niet lukken kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van onze gebruiksservice.

Wij gaan intern verhuizen, kunnen de toestelnummers/doorkiesnummers meeverhuisd worden?

Ja, in veel gevallen is dit mogelijk. Onze medewerkers kunnen u hierover adviseren. Indien nodig kunnen zij ook zorgdragen voor het aansturen van een monteur op locatie.

Is het mogelijk om mijn toestel(len) van buitenaf direct aankiesbaar te maken?

Ja, als er nog nummers beschikbaar zijn is het mogelijk om deze op afstand te laten toewijzen aan uw toestel.

Ik kan niet naar het buitenland bellen, kan ik dit aanpassen?

Ja de verkeersklasse van een toestel heeft verschillende toegangsniveaus. U kunt dit aanpassen via uw bedieningstoestel of ervoor kiezen dit door een serviceengineer voor u op afstand te laten aanpassen.

Kan ons keuzemenu gewijzigd worden?

Ja, u kunt dit vinden in de handleiding. Uw beheerder kan deze aanpassing ook voor u op afstand uitvoeren.

Kan ik meer/minder toestellen laten bellen bij een inkomende oproep?

Ja, de beheerder kan hiervoor op afstand uw programmering aanpassen.

Is het mogelijk om mijn wachttoon in de telefooncentrale aan te passen?

Ja er zijn diverse mogelijkheden. Afhankelijk van uw type telefooncentrale heeft u de volgende mogelijkheden; Interne muziek in de wacht, afwisselende toon, stilte of een eigen muziekbron (cd, radio etc).

Kan ik toestellen onderling wisselen?

Indien deze toestellen van hetzelfde type zijn is dit mogelijk. Als het verschillende typen betreft is dit alleen te realiseren via uw beheerder op afstand of op locatie de programmering aan te laten passen.

Ik wil mijn telefooncentrale uitbreiden, is dat mogelijk?

Dit is afhankelijk van de capaciteit van uw telefooncentrale. Onze serviceengineer kan op afstand inloggen op uw telefooncentrale en u hierover advies geven.

Is het mogelijk om een back-up van de programmering van onze telefoontelefooncentrale te maken?

Ja, een serviceengineer kan op afstand deze veiligheidskopie van de meeste telefooncentrales maken.

Kan ik mijn storing ook via internet melden?

Ja, via www.melduwstoring.nl is dit mogelijk. Hiervoor dient u wel over een account te beschikken. Indien u hier niet over beschikt kunt u deze via eerder genoemde link aanvragen.